HOME
KURZY
WORKSHOPY
PREDNÁŠKY a SEMINÁRE
TERAPIE
POHYBOVÉ CVIČENIA
KLUB MODRÝ VRCH
OZ GAIA
ČAJOVŇA
MASÁŽE
ODKAZY
NOVINKY
DZOGCHEN COMMUNITY
KDE NÁS NÁJDETE
KONTAKT


 • Rodinné konštelácie

Slobodní a silní môžeme byť až vtedy, keď usporiadame svoj vzťah k členom svojej rodiny a ich osudom.

Filozofia rodinných systémov
Rodinné systémy ukazujú, že každá rodina, každé pokolenie, má niečo ako vlastné svedomie. Vedome alebo podvedome v sebe udržiavame predstavu rodiny, z ktorej pochádzame. Táto vnútorná predstava vo veľkej miere predurčuje, či sme úspešní vo svojich vzťahoch a vo svojom živote vo všeobecnosti ako sa vieme prispôsobovať a riešiť emotívne a vyhrotené situácie. Dôležité však je, že  týmto svedomím sa dá vstúpiť do kontaktu a získať tak dôležité informácie o tom, čo narušuje rovnováhu hlbokých vzťahov, alebo naopak, čo ich prehlbuje                    
Rodinné konštelácie vynášajú tento skrytý systém na svetlo. Ukazujú, ako sme stotožnení s iným členom nášho rodinného systému a či sme na seba prevzali niekoho pocity. Môže to byť napr. matkina či otcova nevyliečená bolesť z lásky, ktorá kedysi z nejakého dôvodu skončila. Konštelácia nás tiež môže priviesť k prijatiu svojich rodičov, ktorých sme podvedome odmietali či nimi opovrhovali. Môžeme prijať to, čo sa nepodarilo. Nájdeme spôsob, ako sa vymaniť zo spomínaných stotožnení.
Nemecký terapeut Bert Hellinger objavil pri svojich  terapiách, že každý z nás je súčasťou rodinného systému, s ktorým je hlboko spojený a má právo patriť doňho ako rovnocenný člen. V prípade, že urobil niečo „zlé“, alebo za niečo trpel, neskorší členovia systému majú tendenciu to vyrovnať tak, že to vo svojom živote zopakujú. Deti nesú zodpovednosť za rodičov, akoby vinu za ich problémy, ktoré im nepatria. Medzi takéto udalosti patrí:

 • adopcia, týranie, potrat, incest
 • predčasná smrť rodiča alebo dieťaťa - je bremenom pre matku a jedného zo súrodencov
 • zajatie, účasť na vojne - utrpenie a strach je bremenom, ktoré nesie niekto z ďalšej generácie a môže žiť ako obeť alebo pomstiteľ
 • strata majetku - nesieme ju v podobe nedostatku peňazí ap.
 • ťažká nemoc, rozvod, potrat, alkoholizmus, adopcia, týranie - tieto ťažké osudy máme tendenciu "zopakovať" a každopádne nám chýba do života energia, ktorej nedostatok sa môže prejaviť v partnerskom vzťahu, na zdraví či úspešnosti v práci

Tí, ktorí urobili niečo zlé (vrah, vojnový zločinec, väzeň), sú z rodinného systému vylúčení, zabudnutí. Aj ich osud je s našim spojený aj napriek tomu, že bol rodinným tajomstvom alebo sme ich osobne nepoznali. Pocity viny alebo iné emócie, ktoré za nich preberáme, môžu spôsobiť:

 • neúspešnosť v práci - nedožičenie si úspechu
 • partnerské problémy - našu energiu lásky dávame niekomu mŕtvemu a chýba nám pre partnerský vzťah
 • sklon k nehodám, myšlienky na smrť - našu dušu to ťahá zo života za niekým, koho smrť sme neprijali, i keď sme dotyčného nepoznali
 • problém s deťmi - konfliktné deti robia vylomeniny, generačné konflikty (deti nás upozorňujú, že je v rodinnom systéme nejaký problém, ktorý treba vyriešiť - niekto chýba, neprijatá smrť niekoho, a podobne)
 • neplodnosť (problém s otehotnením) - nosíme skrytý strach zo straty dieťaťa, ktorý mala naša babka po strate svojho dieťaťa
 • psychické poruchy - akékoľvek ťažké rodinné bremeno, ktoré nedokážeme uniesť, a preto unikáme
 • vážnu chorobu v detstve - prehrávame osud niekoho zo systému, kto zomrel predčasne
 • ťažkú nemoc, rozvod, potrat, alkoholizmus, týranie - tieto ťažké osudy máme tendenciu "zopakovať" a každopádne nám chýba do života energia, ktorej nedostatok sa môže prejaviť v partnerskom vzťahu, na zdraví či úspešnosti v práci

Princípy a ciele terapie:

 • Systematická terapia slúži k odhaleniu skrytých dynamík, ktoré spájajú jednotlivca s vlastnou rodinou. Ich odhalenie ponúka príležitosť k lepšiemu poznaniu reality vlastného života i reality života ostatných rodinných príslušníkov. Zároveň ukazuje vhodnejší a uspokojivejší spôsob, ako sa v rámci rodiny prispôsobiť.
 • Na prácu rozostavenia rodinného systému stačí, ak príde jeden člen, ktorý si z účastníkov vyberie zástupcov za členov svojej rodiny a rozostaví ich do priestoru. Títo zástupcovia začnú pociťovať pocity a emócie zo vzťahov (nenávisť, hnev, lásku, túžbu nasledovať mŕtveho), a tak vynesú na svetlo skryté vplyvy, ktoré pôsobia. Tak máme možnosť vidieť, kam uniká energia rodinnej lásky alebo kde sa zasekla. Dobrým riešením je prijatie, pochopenie a ocenenie, ktorým sa zharmonizujú narušené vzťahy, zastaví sa pôsobenie deštruktívnych síl a obnoví sa prúdenie lásky. Po zharmonizovaní systému cíti klient, ktorý požiadal o rozostavenie, veľkú úľavu, ale úžitok majú aj tí, ktorí predstavujú členov jeho rodiny, aj prizerajúci sa, pretože nás oslovia problémy iných tým, že ich sami v sebe nosíme.
 • Cieľom je rozvinúť predstavu, v ktorej si všetci členovia skupiny nájdu svoje najlepšie možné miesto. Toto riešenie pomáha ľuďom znovu získať vnútornú slobodu, motiváciu urobiť to, čo je nevyhnutné na zrovnovážnenie vzťahov a poskytuje vietor do chrbta, ktorý nám umožní žiť naplnený život tak, ako skutočne chceme.
 • Cieľom práce s rodinnými systémami je pomôcť človeku pochopiť korene problému a navodiť harmóniu v neharmonických väzbách(t.j. tých, v ktorých neprúdi láska). Aj keď niektoré reakcie nie sú úplne historicky presné, prekvapujúco často poskytujú informácie, ktoré vedú ku konštruktívnemu riešeniu pre zúčastnené osoby. Záverečné rozostavenie, v  ktorom sa všetci účastníci cítia dobre, majú svoje miesto, sú milovaní a uznávaní, je obrazom tohto riešenia.