HOME
KURZY
WORKSHOPY
PREDNÁŠKY a SEMINÁRE
TERAPIE
POHYBOVÉ CVIČENIA
KLUB MODRÝ VRCH
OZGAIA
ČAJOVŇA
MASÁŽE
ODKAZY
NOVINKY
DZOGCHEN COMMUNITY
KDE NÁS NÁJDETE
KONTAKT


  • DZOGCHEN COMMUNITY

 

Praktikujúci Dzogčhenu, ktorí nasledujú náuky Namkhai Norbu Rinpočheho, založili Dzogčhenové komunity vo viac ako 40 krajinách sveta, pričom hlavné centrá (tib. gary) sú v Taliansku, Rusku, Spojených štátoch, Argentíne, Venezuele a v Austrálii. Tieto centrá spolu tvoria celosvetovú sieť štúdia a meditačnej praxe náuk Dzogčhenu. Komunity vytvárajú jedinečnú živú mandalu, ktorej cieľom je vzájomná podpora, uchovanie a uskutočňovanie vzácnej náuky Úplnej dokonalosti.
V Čechách a na Slovensku bola Komunita Dzogčhenu oficiálne založená pod záštitou občianskeho združenia Dzogčhen začiatkom roku 2001, praktikujúci Dzogčhenu sa však tu však pravidelne stretávali už od roku 1998. Komunity, ako aj neformálne spoločenstvá praktikujúcich, vytvárajú zázemie pre prax náuk a fungujú na princípe vzájomnej podpory, priateľstva a vedomia spoločnej cesty. Každý rok si komunity volia trojčlennú radu (tib. gakyil), ktorá zastupuje jej členov, vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje aktuálne potreby a je zodpovedná za organizáciu jej aktivít.
V marci 2004 bol takýto gakyil zvolený aj na Slovensku, takže sa snažíme pracovať samostatnejšie, no v stálej úzkej spolupráci s ostatnými komunitami vo svete a hlavne s priateľmi z Česka.

Centrum Integrácie a Rozvoja Modrý Vrch je sídlom žilinskej Dzogčenovej komunity.

Pre viac informácií kliknite na: www.dzogchen.sk

kontakt: tomas.chaban@gmail.com